پایه ششم


نام دوره
مبلغ هر دوره
خرید
ریاضی پایه ششم
مجموعه کامل دروس ریاضی پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 128 جلسه در 3 ترم شروع از 1396/04/10
1,190,000 تومان
مجموعه کامل دروس پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 64 جلسه در 1 ترم شروع از 1396/04/10
590,000 تومان
مجموعه کلاس‌های آنلاین دروس ریاضی پایه ششم (حساب و هندسه) هر کدام 16 جلسه (همزمان در 1 ترم) شروع از 10 تیر
290,000 تومان
کلاس آنلاین حساب ششم 16 جلسه شروع از 10 تیرماه
169,000 تومان
کلاس آنلاین هندسه ششم 16 جلسه شروع از 10 تیر
169,000 تومان
2 جلد کتاب حساب 1 و 2 ششم + 1 جلد کتاب هندسه ششم + 2 جلد کتاب پاسخنامه حساب و هندسه ششم
39,000 تومان
2 جلد کتاب حساب 1 و 2 ششم + 1 جلد پاسخنامه حساب
28,200 تومان
1 جلد کتاب هندسه ششم + 1 جلد کتاب پاسخنامه هندسه ششم
15,700 تومان
ریاضی تیزهوشان ششم
مجموعه کامل دروس ریاضی پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 128 جلسه در 3 ترم شروع از 1396/04/10
1,190,000 تومان
مجموعه کامل دروس پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 64 جلسه در 1 ترم شروع از 1396/04/10
590,000 تومان
کلاس آنلاین نیمه‌خصوصی تیزهوشان ششم (1) 16 جلسه شروع از 10 تیرماه
189,000 تومان
1 جلد کتاب گام طلایی درس و نکته تیزهوشان ششم + 1 جلد کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم + 1 جلد پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم
109,000 تومان
1 جلد کتاب درس و نکته تیزهوشان ششم
39,700 تومان
1 جلد کتاب تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم + 1 جلد پاسخنامه تست‌های طبقه‌بندی شده تیزهوشان ششم
44,300 تومان
1 جلد کتاب گام طلایی 10 آزمون تیزهوشان ششم + 1 جلد کتاب گام طلایی پاسخنامه 10 آزمون تیزهوشان ششم
34,600 تومان
ریاضی المپیاد ششم
مجموعه کامل دروس ریاضی پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 128 جلسه در 3 ترم شروع از 1396/04/10
1,190,000 تومان
مجموعه کامل دروس پایه، تیزهوشان، و المپیاد پایه ششم 64 جلسه در 1 ترم شروع از 1396/04/10
590,000 تومان
کلاس آنلاین نیمه‌خصوصی آمادگی واترلو (1) چالش هوش ششم 16 جلسه شروع از 10 تیرماه
179,000 تومان

کد تخفیف

مهلت استفاده: